1978

November 25-26

(Promenada, ACK Sepularium, Klub Rozrywki)

Kasa Chorych, Irjan (Ireneusz Dudek, Jan Janowski), Martyna Jakubowicz, Piotr Pastor, Michał Łuszczyński, grupa Macieja Pietracho-Ziemskiego, Mister Olek Country Band.