2001

November 23-24

(Forum)

Max Bonard Band, 48 Godzin, Jan Skrzek with Andrzej Urny, Jerzy Kawalec, Arek Skolik, Tadeusz Nalepa, Tortilla Flat, Siona Neale & Krzysztof Barcik Blues Band, Leszek Cichoński and Friends (Stan Skibby, Marek Kapłon, Włodek Krakus, Wojciech Karolak, Anika)

Contess: Grand Prix: Salceson Blues, distinction: duo Wojciech Hamkało and Tomasz Kalemba