1981

20-22 listopada

(Gwint, Fama, ACK Sepularium, Klub Rozrywki, Forum)

Grupa Balladowa „Po Drodze”, Grażyna Szarowicz i Marek Śnieć, Stanisław Sojka z trio Marka Blizińskiego, Easy Rider, TSA, Oddział Zamknięty, Canyon, Klimax, Gablota Band.