1999

26-27 listopada

(Forum)

48 Godzin, Pig Bit, Cree, Kidnaper, Jan Skrzek, Kasa Chorych, Sławek Wierzcholski Blue Grass

konkurs – Grand Prix otrzymał Riders, II miejsce: Integracja i Teksasy.