Como Mamas, Joanna Knitter Blues&Folk Connection

Como Mamas (USA) Siostry Angelia Taylor i Della Daniels oraz ich przyjaciółka Ester Mae Smith śpiewają od czasu swych dziecięcych występów w chórze Kościoła Baptystów „Góra Moria” w Como, w […]